Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgi Edinme Sayfasına Hoş Geldiniz

Bu web sayfası aracılığıyla bilgi edinme kanunu ve yönetmeliği hakkında bilgi alabilirsiniz, online bilgi edinme başvurusunda bulunabilirsiniz. Posta ile bilgi edinme başvurusunda bulunmak istiyorsanız gerekli dökümanlara da bu web sitesi aracılığıyla erişebilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Nedir?

Eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamak amacıyla 9 Ekim 2003 tarihinde 4982 sayılıBilgi Edinme Hakkı Kanunukabul edilmiş ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24 Nisan 2004 tarihinde de Bilgi Edinme Kanununa İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Kimler Yararlanabilir?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular ve Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler isteyecekleri bilgi kendileriyle ya da faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla karşılıklılık ilkesi gözetilerek yararlanabilirler.

Bilgi Edinme Başvurusu

Üniversitemiz hakkında bilgi edinmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını aşağıdaki formlar vasıtasıyla yapabilirler.
Gerçek Kişiler İçin Online Başvuru Formu Tüzel Kişiler İçin Online Başvuru Formu